Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie. Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Miasto kusi inwestorów. Oto, co oferuje

Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Wstępne ustalenia dotyczyły zakupu, poza zorganizowanym systemem obrotu, 7,67 mln akcji Rafako od PBG praz 34,8 mln akcji od Multaros Trading Company Limited. Według firmy, porozumienie w sprawie zwolnienia zastawu jest efektem działań konsekwentnie podejmowanych przez PBG odkąd spółka powzięła informację o jego ustanowieniu.

Zagraniczny inwestor chce przejąć Rafako. Stawia jednak warunki

Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki. Zarząd Rafako zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego indywidualnie z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Wpis w rejestrze zastawów dokonany został 7 lutego 2013 roku, na podstawie złożonego w dniu 31 grudnia 2012 roku wniosku o wykreślenie zastawu, ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2012 r., tj. Dzień złożenia oświadczenia przez Adaptorinvest Ltd., potwierdzającego zgodę na wygaśnięcie zastawu, podano w informacji. « PBG powzięło od administratora spółki zależnej Multaros Trading Company Limited informację o wykreśleniu zastawu na rzecz Adaptorinvest Ltd. na należących do Multaros akcjach Rafako » – czytamy w komunikacie.

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Pochodzi od międzynarodowego renomowanego inwestora, który zamierza nabyć pakiet akcji kontrolowany przez PBG i cypryjski Multaros Trading Company Limited. Spółka zastrzegła, że prowadzi równolegle rozmowy z drugim inwestorem, o którym informowano w styczniu. Według wstępnych warunków, inwestorzy mieli również zapewnić Rafako finansowanie w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu, do kwoty 31 mln zł. Środki miały zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby rozwojowe spółki. Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o.

Partnerzy portalu

„Oferta nie jest związana z listem intencyjnym, o którym mowa w raporcie bieżącym emitenta […] z dnia 21 stycznia 2022 roku. Emitent w dalszym ciągu prowadzi równoległe rozmowy z inwestorem wskazanym w tym raporcie bieżącym” – czytamy w komunikacie. Zależy między innymi od uzyskania przez inwestora zgody UOKiK na nabycie akcji czy przeprowadzenia badania due diligence, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla inwestora, a także rozliczenia kontraktów.

Dofinansowanie miałoby nastąpić w wyniku konwersji wierzytelności na obligacje zamienne na akcje Rafako – docelowa kwota tego dofinansowania i jego parametry miałyby zostać uzgodnione po przeprowadzeniu przez inwestora dalszych analiz. Grupa PBG otrzymała warunkową Dlaczego ja do tej pory zarówno w sprzedaży detal ofertę sprzedaży wszystkich akcji firmy Rafako, które do niej należą. Ofertę złożył zagraniczny inwestor branżowy, nazwy którego nie ujawniono. W styczniu Rafako podpisało list intencyjny z branżowym inwestorem krajowym na kupno 33 proc.

Atal miał 96,52 mln zł zysku netto, 110,3 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024

  1. Zależy między innymi od uzyskania przez inwestora zgody UOKiK na nabycie akcji czy przeprowadzenia badania due diligence, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla inwestora, a także rozliczenia kontraktów.
  2. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.
  3. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii.
  4. Pochodzi od międzynarodowego renomowanego inwestora, który zamierza nabyć pakiet akcji kontrolowany przez PBG i cypryjski Multaros Trading Company Limited.
  5. Według firmy, porozumienie w sprawie zwolnienia zastawu jest efektem działań konsekwentnie podejmowanych przez PBG odkąd spółka powzięła informację o jego ustanowieniu.
  6. Podkreślono wcześniej, że 5 października PBG zobowiązało zarząd Multarosa do niezwłocznego zniesienia zastawu, a w połowie października Adaprotinvest poinformował, że podejmuje działania nad przygotowaniem dokumentów stanowiących podstawę do wykreślenia zastawu.

Rafako może mieć wkrótce  nowego właściciela! Rafako podpisał o list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, zakładający kupno przez inwestora wszystkich akcji Rafako należących do PBG i funduszu Multaros. Zasadniczym powodem złożenia przez Rafako oświadczenia o odstąpieniu od listu intencyjnego i wstępnych warunków umowy jest impas w procesie dotyczącym nabycia przez fundusz oraz Polimex akcji Rafako należących do PBG oraz Przewidywania cen gazu ziemnego – ceny wzrosnąć na mniej Build zapasów oraz zapewnienia przez inwestorów finansowania. Rafako odstąpiło od wstepnych warunków umowy z Polimeksem Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Inwestorzy mieli kupić akcje Rafako należące do PBG i Multaros, a także zapewnić Rafako 31 mln zł finansowania. Dalsze rozmowy Rafako chce prowadzić tylko z funduszem.

Podkreślono wcześniej, że 5 października PBG zobowiązało zarząd Multarosa do niezwłocznego zniesienia zastawu, a w połowie października Adaprotinvest poinformował, że podejmuje działania nad przygotowaniem dokumentów stanowiących podstawę do wykreślenia zastawu. Dane dotyczące Dow Jones Industrial Average zatrzymany w zakresie zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki. Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku.