Bunt Świdrygiełły czy rebelię nadwornego marszałka litewskiego Michała Glińskiego. Świdrygiełło był tak gorącym wiernym prawosławnym, że na chrzcie w Krakowie dostał imię Bolesław, a jego przyjaźni do Cerkwi dowodzi spalenie na stosie metropolity kijowskiego Harasyma. Inspirowany z Moskwy bunt Glińskiego rozpoczyna marszałek-katolik, a integralności państwa polsko-litewskiego broni wówczas prawosławny hetman – kniaź Konstanty Ostrogski. Pojawiła się wówczas doktryna, że cała Ruś, a ziemie ruskie stanowiły wszak większą część Wielkiego Księstwa Litewskiego, jest ojcowizną Rurykowiczów, zatem – dynastii moskiewskiej. Co ciekawe, w tej doktrynie w ogóle nie pojawiał się wątek bardzo ścisłych więzów krwi między Olgierdowiczami a Rurykowiczami z tych spornych prowincji, które na zasadzie dziedziczenia po linii matczynej dawały Olgierdowiczom wszystkie prawa do tych dzielnic. Do Moskwy, która wyrosła z Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej, ziemie połockie czy smoleńskie nigdy nie należały, a tym bardziej nie należał Kijów czy Czernihów.

PiS zbiera podpisy. Podpisują też wyborcy innych partii

— Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy — powiedział Putin podczas porannej czwartkowej rozmowy z prezydentem Białorusi. O rozmowie poinformowała rządowa agencja BiełTA, powołując się na biuro prasowe Aleksandra Łukaszenki. « Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej Znani handlowcy operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy », zapowiedział Putin. Pokonane w 1945 roku Niemcy były krajem wyniszczonym wojną, bombardowaniami i zrujnowanymi gospodarczo, jednocześnie jednak już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, jak ważną rolę strategiczną mogą odgrywać w zaczynającym się nowym konflikcie supermocarstw.

Putin: obrona ludzi przed reżimem kijowskim

W październiku1945 roku wydano dyrektywę nr 110, autoryzującą przeprowadzenie w Niemczechreformy rolnej, na mocy której arystokracja miała utracić swoje posiadłości,które następnie miały zostać rozdzielone między rolników. Ziemię (całość lubczęść) odbierano zarówno poplecznikom Hitlera, jak i majętnym właścicielom.Wielu posiadaczy Ingeborga Motz lub jak ona nazywa się starą panią w mln ziemskich – nie tylko arystokratów i nazistów, ale równieżbogatszych rolników – aresztowano. Podobny los spotkał przedsiębiorców – bylioni masowo aresztowani a ich majątki nacjonalizowane. Zgodnie z dyrektywą zpaździernika 1945 roku, wszelka własność osób, które wspierały Hitlera, mogłazostać przejęta przez władze sowieckie.

  1. Ważnym celem stały się też szkoły, zktórych usunięto nauczycieli uznawanych za przychylnych obalonej dyktaturze, acały system edukacji zreformowano tak, aby indoktrynował młodych Niemców ideamisocjalistycznymi.
  2. Następnie na ich miejsce znajdowano nowychkandydatów, niemających historii współpracy z nazistami.
  3. Z powodówideologicznych rozprawiono się z nimi szczególnie brutalnie (choć należy tuzaznaczyć, że wbrew propagandzie byli naziści, wcale nie byli traktowani nazachodzie pobłażliwie).
  4. A przecież przydomek nadany Murawjowowi przez społeczeństwo – Wieszatiel – mówi sam za siebie.

Putin manipuluje historią w swoim wystąpieniu. Marzenia o wielkiej Rosji i kłamstwo o sowieckich początkach Ukrainy

A przecież przydomek nadany Murawjowowi przez społeczeństwo – Wieszatiel – mówi sam za siebie. Wystarczy przypomnieć, że rozbiory Rzeczpospolitej zaczynają się od montowania w kraju ruchu dysydenckiego pod auspicjami ambasadora Moskwy Nikołaja Repnina. Od pokoju Grzymułtowskiego (1686) Rosja była gwarantem i obrońcą praw prawosławnych w Rzeczpospolitej, zatem aktywizowano właśnie tę grupę (a przy okazji także protestantów!), by poszukiwała protekcji u Katarzyny Wielkiej. Ten koncept sprawdzał się nie tylko jako znakomita platforma ideowa, mająca spajać wschodnich Słowian. Pieczęci powstania styczniowego, na której obok symboli Polski i Litwy (Orła i Pogoni) znalazł się symbol Rusi (Archanioł Michał), przeciwstawiano twórczość Nikołaja Gogola, w której pojawiał się motyw jedności wschodnich Słowian pod berłem carskim.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Co oznacza « demilitaryzacja » i « denazyfikacja »?

Różnica polegała na tym, żerealizowano ją w typowo sowiecki sposób. Wczesna denazyfikacja inaczej przebiegaław sowieckiej strefie okupacyjnej. W mniemaniu ZSRR miała ona oczyścić drogę dosowietyzacji wschodnich Niemiec, a sam antyfaszyzm miał stać się fundamentemnowego niemieckiego państwa.

Denazyfikacja w Niemczech po II wojnie światowej

Ze względu na to, że rządy objęli najbardziej spośród stronnictw politycznych prześladowani przez nazistów komuniści i socjaliści. Schwytanych nazistów przetrzymywano w byłych obozach koncentracyjnych. Samo członkostwo w NSDAP było nierzadko traktowane jako przestępstwo, zaś dostęp byłych nazistowskich urzędników do urzędów państwowych był poza pojedynczymi przypadkami uniemożliwiony. W strefie radzieckiej wykonano kilkakrotnie więcej wyroków śmierci niż w strefach zachodnich razem wziętych, wiele osób zmarło w czasie przesłuchań i tortur, a także z powodu panujących w obozach warunków sanitarnych (łącznie co najmniej 42 tys. osób).

Rosja-Ukraina. Putin wydał rozkaz operacji militarnej. Celem « demilitaryzacja Ukrainy »

Wiele kluczowych postaci życia publicznego zostałoaresztowanych i następnie osądzonych. Znacznie większym problemem okazała się identyfikacja szeregowych nazistów . Zatrzymano wówczasmiędzy innymi Alfreda Kruppa, choć stanowił on jedynie zastępstwo za swojegoojca Gustava Kruppa, którego ze względu na zły stan zdrowia nie zdecydowano sięsądzić.

Oczywiście, w sferach okupacji radzieckiej demokratyzacja była zjawiskiem jedynie pozornym i trwającym tylko tak długo, jak było to konieczne. Już wkrótce władzę przejęli tam „demokratycznie” wybrani socjaliści, wprowadzając znany wszędzie w bloku wschodnim system monopartyjny. Denazyfikacja i demilitaryzacja to pojęcia, które niosą za sobą historyczne konotacje.

Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację w serwisie. Równocześnie prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności serwisu. Prezydent Rosji ogłosił rozpoczęcie „operacji wojskowej„, aby „zdemilitaryzować” i „zdenazyfikować” Ukrainę. Oczywiście tezy o tym, że na Ukrainie rządzą neonaziści, nie ma żadnego związku z prawdą. Ta kłamliwa narracja podtrzymywana jest w oficjalnych przekazach Rosji.

Kiedy ci ostatni, by uporać się z problemem polskim w Galicji, inwestują w połowie XIX wieku w koncept narodowości ukraińskiej, to dla obserwatorów moskiewskich wiązało się to z obawą powstania tam « ukraińskiego Piemontu » – kolebki myśli niepodległościowej Ukrainy. Putin nazwał także władze Ukrainy « neonazistami », którzy przejęli władzę i « juntą, która działa przeciwko narodowi ». « Cała odpowiedzialność za możliwy przelew krwi będzie spoczywać całkowicie na sumieniu reżimu rządzącego na terytorium Ukrainy », dodał. Wiele obszarów jest jednocześnie strefą zdemilitaryzowaną jak i zneutralizowaną (np. Wyspy Alandzkie, Antarktyka i Svalbard). Rzecznik Kremla powiedział również, że termin przeprowadzenia przez Rosję operacji demilitaryzacji Ukrainy zostanie ustalony przez Putina i będzie zależał od jej skuteczności.

Rzekome zagrożenie Rosji przez Zachód, a zwłaszcza NATO, było głównym tematem wystąpień rosyjskich polityków tuż po rozpoczęciu wojny. Podkreślił to także Władimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami rosyjskich przewoźników lotniczych 5 marca. Dodał wówczas, że w przypadku konfliktu między Rosją a NATO wszyscy będą mieli « jasność » co do jego skutków. Już27 sierpnia 1945 roku wszyscy członkowie NSDAP, SS, Gestapo, SA oraz żołnierzew randze porucznika lub wyższej mieli zgłosić się do sowieckich władzokupacyjnych.

Użycie przez prezydenta Rosji tej zbitki wskazuje, że Putin odnosi się do sytuacji zaistniałej po II wojnie światowej. Zasady 4D zastosowanej po II wojnie światowej wobec pokonanych Niemiec. W tym kontekście denazyfikacja polegała na uznaniu ideologii nazistowskiej za nielegalną i usunięciu z przestrzeni publicznej wszelkich jej symboli.

Nie tak dawno ministerstwo spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej przypomniało rocznicę ugody perejasławskiej (na mocy której Bohdan Chmielnicki poddał Ukrainę Naddnieprzańską władzy cara) nazywając ją « ponownym zjednoczeniem Ukrainy i Rosji ». Między ciągotkami do mocarstwowości a zapędami imperialnymi w przypadku Rosji jest zasadnicza różnica i spory interwał czasowy. Rozpad i upadek Ordy stworzył koniunkturę, którą Moskwa wykorzystała do Najlepszy Forex System Handlu Aby Zmniejszyć Ryzyko Handlowe ekspansji. Na zachodzie znajduje się bowiem Wielkie Księstwo Litewskie związane unią dynastyczną z Koroną, a ciągle jeszcze krzepki zakon inflancki rządzi na północy. Więc naturalnym kierunkiem rozszerzania granic wydawał się wschód. Demilitaryzacja – w kontekście zakończenia II wojny światowej – oznaczała rozbrojenie Niemiec i wykorzenienie ducha pruskiego militaryzmu, który postrzegano jako przyczynę wybuchu dwóch światowych konfliktów.